PC:  ec2-107-22-102-16

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Streda, 10 Jún 2015 08:06

Prerušenie tepla

Na základe oznámenia TEKO a.s. o celosystémovej odstávke SCZT a prerušení dodávky tepla v roku 2015 podľa zákona č 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, upresňujeme obmedzenia dodávky TUV v areáloch a objektoch TUKE nasledovne:

16.06 - 18.06.2015
celosystémová odstávka - celkové
prerušenie dodávky tepla.

Vážení používatelia,

v stredu 10. 6. 2015 od 19:00 bude uskutočnená odstávka komunikačnej infraštruktúry TUKE z dôvodu výmeny technológie v trvaní do 2 hodín.

V uvedenom čase nebudu dostupné žiadne funkcie počítačovej siete, teda nebude funkčné pripojenie do Internetu a nebudú dostupné žiadne sieťové služby.


S pozdravom

Dispečing ÚVT

internet-disconnect1
Streda, 27 Máj 2015 20:50

Odstávka elektriny

Dňa 30.5.2015 bude v areáli ŠD BN od 7.00 hod. do 19.00 hod. odstávka elektriny  z dôvodu údržby el. zariadení v areáli TUKE.

Streda, 27 Máj 2015 20:48

Platby v mesiaci jún

Študenti končiacich ročníkov ing. a dokt. štúdia, uhrádzajú len alikvotnú časť platby v mesiaci v ktorom končia štúdium. Platiť budú na ubytovacom odd.

 

Streda, 27 Máj 2015 20:45

Rekonštrukcia

Z dôvodu rekonštrukcie striech je prísny zákaz vstupu na plochu za kontajnermi  !!!

Týka sa to aj rozbíjania fliaš po štátniciach !!!

Oznamujeme študentom, že ako každoročne, ŠRBN aj tento rok poskytuje možnosť uskladnenia vecí na leto v miestnosti R1 (suterén, blok B).

Piatok, 22 Máj 2015 15:09

Rekonštrukcia striech

Oznamujeme študentom bývajúcim v internáte Němcovej 1, že až do odvolania sa rušia všetky akcie medzi blokom C – D kvôli rekonštrukcii striech.

Piatok, 22 Máj 2015 15:06

Rezervácia izieb

Na nástenke pri ubyt. kancelárii visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na budúci šk. rok.

Vedenie ŠRBN poprosí študentov ubytovaných na IBN o vrátenie požičaných tanierov a príborov do jedálne. Tento skutok by sa vám vyplatil v podobe skrátenia sa času čakania v rade, častokrát sa totiž stane, že treba čakať, kým sa použitý riad umyje. 

Nech majú naše kuchárky na čo dávať jedlo. Nákup nových tanierov by sa v budúcnosti (ďalší semester) odzrkadlil na zdražení jedál v jedálni.

Ďakujeme!

Nedeľa, 10 Máj 2015 23:54

Reklamácie

U P O Z O R N E N I E !

Upozorňujeme študentov bývajúcich v internáte ŠDBN 1, ktorí si podali žiadosť o internát na školský rok 2015/16, /okrem 3.r.bc/ aby skontrolovali, či sa nachádzajú v predbežnom zozname.

Prihlásenie