PC:  ec2-107-22-102-16

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Streda, 31 Október 2012 17:46

Tričko s logom tvojho intráku.

Chcel by si tričko s logom tvojho intráku? Je teraz jedinečná možnosť si takéto tričko objednať.
Pondelok, 29 Október 2012 10:14

KONČIACI ŠTUDENTI - LEPENIE 5-KY

srbn    Každý končiaci študent, ktorý si chce vylepiť 5-ku na dvere, je povinný to nahlásiť na ubytovacie oddelenie internátu B. Němcovej. Lepenie bude prebiehať od 1.11. do 21.12.  2012.
Streda, 24 Október 2012 17:47

Beseda AZU - ČERTOVO KOLO

AZU pokračuje vo svojich aktivitách pre študentov. Beseda na ktorú prijal pozvanie Mgr. Mário Lazúr odovzdáva študentom doležité poznatky a skúsenosti z obchodnej praxe. Inovatívny spôsob stratnutí a ineraktívnych cvičení sa stretáva s obrovským úspechom aj u samotných študentov.

Pondelok, 22 Október 2012 11:09

Mobilizácia študentov

Nedeľa, 21 Október 2012 20:40

Nová stránka je na svete!

Týmto by sme Vám chceli oznámiť, že Internát Boženy Nemcovej bude používať novú a prehľadnejšiu webovú stránku. Prosíme užívateľov, ktorí používajú rezerváciu práčovne aby sa znova zaregistrovali.
Nedeľa, 21 Október 2012 19:32

Jesenná brigáda

1350847943_Ak_LeafŠtudenti, ktorí chcú hrabať lístie, /+ 50 bodov/ môžu sa na brigádu nahlásiť na ubytovacom oddelení.

Nedeľa, 21 Október 2012 19:13

Zákaz využívania telocvične študentmi

1350854259_soccer_4Vzhľadom k opakovanému porušeniu systému prepožičiavania kľúčov telocvične BN1 v neskorších hodinách bola udelená sankcia, ktorá je platná od pondelka 22.10.2012 – 5.11.2012. V tomto čase platí zákaz využívanie telocvične študentmi vo večerných hodinách.

Internátne spoločenstvo Božieho milosrdenstva  srdečne pozýva na sv. omše, ktoré sa konajú každú stredu o 19:30 v miestnosti B7 na C bloku. Pred sv. omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Utorok, 16 Október 2012 19:34

Preubytovanie študentov

Študenti, ktorí si chcú medzi sebou vymeniť izby, /posteľ za posteľ, prístelok za prístelok/ sa môžu preubytovať a zmenu nahlásiť v dňoch 1 – 2. X. 2012 na ubyt. oddelení v úradných hodinách.

Prihlásenie