PC:  ec2-54-224-202-224

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Všeobecné oznamy