PC:  ec2-54-234-190-237

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov
Oznamy - Ubytovanie
Oznamy - Ubytovanie

Oznamy - Ubytovanie (87)

Štvrtok, 16 Apríl 2015 09:03

Výpadok elektriny

V dňoch od 16.4 do 30.4.2015 prebieha v priestoroch ŠD BN 1 revízia elektrického prúdu, z toho dôvodu bude dochádzať v jednotlivých miestnostiach ku krátkym výpadkom elektriny, za čo sa ospravedlňujeme. 

Žiadosti o ubytovanie v ŠDaJ TUKE pre akademický rok 2015/2016 je možné podať v elektronickej forme cez systém MAIS od  2. 3. 2015 do 15. 4. 2015.

Štvrtok, 19 Február 2015 18:13

Platby na letný semester

Študenti môžu začať platiť bytné za mesiace III-IV-V, najneskôr do 15. 3. 2015. 

Utorok, 28 Október 2014 23:15

Platby za ďalšie obdobie

Študenti môžu začať platiť bytné za mesiace XII-I-II, najneskôr do 15. 12. 2014. 

Ubytovať sa môžete najskôr od 2.9.2014 !

 Ubytováva sa na ubytovacom oddelení ŠD v čase : 

  Pondelok  

  8:00 - 14:00  

  Utorok  

  8:00 - 14:00  

  Streda  

  8:00 - 14:00  

  Štvrtok  

  8:00 - 14:00  

  Piatok  

  8:00 - 12:00  

okrem soboty a nedele

Utorok, 20 Máj 2014 17:44

Rezervácia

Na nástenke pri ubyt. kancelárii visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na budúci šk. rok.

Sobota, 25 Január 2014 20:25

Platby

UPOZORNENIE !!!

Platbu od 1.2.2014 za ubytovanie a iné poplatky týkajúce sa ubytovania študentov                        
poukážte podľa uvedených pokynov:

5
Strana 5 z 7