PC:  ec2-54-224-164-166

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov
Oznamy - Ubytovanie
Oznamy - Ubytovanie

Oznamy - Ubytovanie (85)

Pondelok, 26 Október 2015 13:16

Odstávka vody

Dňa 26. 10. 2015 v čase od 14.00 do 16.00 bude odstavená studená voda v areáli ŠDBN.
Piatok, 02 Október 2015 05:58

Parkovisko

Žiadame študentov, aby neparkovali svoje autá na parkoviskách pri blokoch oproti. Zaberajú miesta pre autá ľudí bývajúcich v nich. Pre študentov je určené parkovisko za D-blokom. Ak to nepomôže, budú  obyvatelia riešiť tento problém iným spôsobom.

Piatok, 02 Október 2015 05:55

Výmena izieb

Študenti, ktorí sa chcú po vzájomnej dohode premiestniť na inú izbu, nech sa prídu prehlásiť do ubytovacej kancelárie v dňoch od 1. X. 2015  -  5. X. 2015

    1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 2. 9. 2015.

    2. Ubytováva sa na ubytovacom odd. ŠD v čase :
     Po. - Štv. od 8.00 do 14.00
     Pia. -   od 8.00 do 12.00 okrem soboty a nedele

    3. K ubytovaniu je potrebné : - občiansky preukaz
                   - ISIC alebo potvrdenie o návšteve
                    školy
                   - doklad o zaplatení bytného za me-
                    siace IX,X,XI /výpis z účtu, alebo
                    potvrdenie o zrealizovaní platby s
                    razítkom banky.

    4. Pri ubytovaní sa na internát do 15.9. sa platí plné bytné za
     3 mesiace, t.j. 171 €. Pri nástupe po 15.9. sa uhradí za IX
     70% bytného, spolu s X,XI 154 €.

    5. Platby uhraďte najskôr od 1.9.2015 cez banku /nie na pošte/,
     na číslo účtu bytného - IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 s
     variabilným symbolom 1511 /prvý ročník bc/, u vyšších ročníkov
     vlastný var. symbol.
Streda, 27 Máj 2015 20:50

Odstávka elektriny

Dňa 30.5.2015 bude v areáli ŠD BN od 7.00 hod. do 19.00 hod. odstávka elektriny  z dôvodu údržby el. zariadení v areáli TUKE.

Streda, 27 Máj 2015 20:48

Platby v mesiaci jún

Študenti končiacich ročníkov ing. a dokt. štúdia, uhrádzajú len alikvotnú časť platby v mesiaci v ktorom končia štúdium. Platiť budú na ubytovacom odd.

 

Streda, 27 Máj 2015 20:45

Rekonštrukcia

Z dôvodu rekonštrukcie striech je prísny zákaz vstupu na plochu za kontajnermi  !!!

Týka sa to aj rozbíjania fliaš po štátniciach !!!

Piatok, 22 Máj 2015 15:09

Rekonštrukcia striech

Oznamujeme študentom bývajúcim v internáte Němcovej 1, že až do odvolania sa rušia všetky akcie medzi blokom C – D kvôli rekonštrukcii striech.

Piatok, 22 Máj 2015 15:06

Rezervácia izieb

Na nástenke pri ubyt. kancelárii visí definitívny zoznam ubytovaných študentov na budúci šk. rok.

Nedeľa, 10 Máj 2015 23:54

Reklamácie

U P O Z O R N E N I E !

Upozorňujeme študentov bývajúcich v internáte ŠDBN 1, ktorí si podali žiadosť o internát na školský rok 2015/16, /okrem 3.r.bc/ aby skontrolovali, či sa nachádzajú v predbežnom zozname.

4
Strana 4 z 7