PC:  ec2-54-234-190-237

V prípade rušenia nočného kľudu po 22:00 volajte na vrátnicu: +421 55 602 22 40

Ubytovanie Archív oznamov Pokyny pre študentov internátu BN 1 na nový šk. rok 2015/16
Štvrtok, 27 August 2015 12:40

Pokyny pre študentov internátu BN 1 na nový šk. rok 2015/16

    1. Ubytovať sa môžete najskôr dňa 2. 9. 2015.

    2. Ubytováva sa na ubytovacom odd. ŠD v čase :
     Po. - Štv. od 8.00 do 14.00
     Pia. -   od 8.00 do 12.00 okrem soboty a nedele

    3. K ubytovaniu je potrebné : - občiansky preukaz
                   - ISIC alebo potvrdenie o návšteve
                    školy
                   - doklad o zaplatení bytného za me-
                    siace IX,X,XI /výpis z účtu, alebo
                    potvrdenie o zrealizovaní platby s
                    razítkom banky.

    4. Pri ubytovaní sa na internát do 15.9. sa platí plné bytné za
     3 mesiace, t.j. 171 €. Pri nástupe po 15.9. sa uhradí za IX
     70% bytného, spolu s X,XI 154 €.

    5. Platby uhraďte najskôr od 1.9.2015 cez banku /nie na pošte/,
     na číslo účtu bytného - IBAN SK97 8180 0000 0070 0008 4912 s
     variabilným symbolom 1511 /prvý ročník bc/, u vyšších ročníkov
     vlastný var. symbol.
Čítať 3118 krát